PRIVACYBELEID VAN STICHTING DUTCH SOCCERSKILLZ ACADEMY

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Dutch SoccerskillZ Academy verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of partners.

 

Indien u klant wordt van Stichting Dutch SoccerskillZ Academy of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Dutch SoccerskillZ Academy verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren uw om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Stichting Dutch SoccerskillZ Academy Karspeldreef 501, 1102 BX Amsterdam KVK: 57508283

 

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Dutch SoccerskillZ en voor welk doel
2.1 In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) door middel van een machtingsformulier te ondertekenen.
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

 

2.2 Stichting Dutch SoccerskillZ verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het deelnemers schap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw  aangevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Dutch SoccerskillZ;
c)  uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van de deelnemersbijdrage, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met Stichting Dutch SoccerskillZ en u te informeren over de ontwikkelingen van Stichting Dutch SoccerskillZ

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

 

Stichting Dutch SoccerskillZ gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het deelnemers schap  van Stichting Dutch SoccerskillZ te sturen.

 

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen
Stichting Dutch SoccerskillZ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelnemer schap tot maximaal een jaar na afloop van deze periode.  Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Dutch SoccerskillZ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Dutch SoccerskillZ gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Stichting Dutch SoccerskillZ kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Dutch SoccerskillZ zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Stichting Dutch SoccerskillZ uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@coervercoaching.nl

 

 6. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.