Bescherming Coerver Coaching Netherlands

Introductie
Coerver Coaching is de toonaangevende merk in onafhankelijke voetbal onderwijs wereldwijd, het leveren van skill-based voetbal coaching over de hele wereld. Coerver Coaching Nederland (Wij) zijn de licentiegever van Coerver Coaching in Nederland

Als toonaangevende merk zijn wij vastbesloten om onze verplichtingen na te komen om het welzijn van kinderen en jongeren te ondersteunen en om hen te beschermen tegen schaden.

Om dit te bereiken, hebben we een uitgebreid assortiment van het beleid en de procedures die zijn ontwikkeld om onze licentiehouders te ondersteunen bij de uitvoering van de best practices, inclusief Coerver Coaching Bescherming kinderen en jongeren beleid en procedures, die ook de Coerver Coaching Personeel Code of Conduct en Coerver Coaching Incident Reporting Form.

Notes
Het beleid en de procedures die in het  Bescherming kinderen en jongeren beleid en procedures document is van toepassing op iedereen die werkt in opdracht van Coerver Coaching (buiten Asia Pacific), inclusief van de licentiehouders, directeuren, betaalde medewerkers en vrijwilligers.

Het is echter belangrijk te weten dat de Bescherming kinderen en jongeren beleid en procedures document is opgesteld op basis van de wetgeving, beleid en richtlijnen die tot doel heeft om kinderen te beschermen in Nederland is opgesteld.

Terwijl de algemene beginselen moeten gelden voor andere Coerver Coaching licentiegebieden, zijn de vergunninghouders nodig om te werken in overeenstemming met de wetgeving, beleid en begeleiding bij hun grondgebied.

Fundamentele principes

Wij geloven dat:

 • Kinderen en jongeren mogen nooit enige vorm van misbruik ervaren.
 • Iedereen die betrokken is bij de levering van Coerver Coaching heeft de verantwoordelijkheid om het welzijn van alle kinderen en jongeren te bevorderen, om ze veilig en op een manier trainen die hen bescherm houden.

 

Erkenning van het belang van de bescherming

Wij erkennen dat:

 • Het welzijn van kinderen staat voorop.
 • Alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, handicap, geslachtsverandering, ras, godsdienst of overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid hebben recht op gelijke bescherming tegen alle soorten schade of misbruik.
 • Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar als gevolg van de impact van eerdere ervaringen, hun mate van afhankelijkheid, communicatiebehoeften of andere problemen.
 • Door samen te werken met kinderen en jongeren, hun ouders / verzorgers en andere instanties is van essentieel belang bij het bevorderen van jongeren welzijn.

 

Houd de kinderen en jongeren veilig

Coerver Coaching Licentiehouders zullen dit doen door:

 • waarderen, luisteren en respect tonen.
 •  aanstellen van een welware officier voor Coerver Coaching Nederland
 • onze beveiliging procedures om zorgen te delen en relevante informatie met de agentschappen die moeten weten; met betrekking tot kinderen, jongeren, ouders, families en verzorgers op de juiste wijze.
 • creëren en onderhouden van een anti-pest-omgeving en ervoor te zorgen dat er een beleid en een procedure om te helpen omgaan met eventuele pesterijen die doet ontstaan.
 • delen van informatie over de bescherming van kinderen en de bescherming van de beste praktijken met kinderen, hun familie, medewerkers en vrijwilligers.
 • het werven van medewerkers en vrijwilligers veilig, zodat alle noodzakelijke controles worden uitgevoerd.
  het verstrekken van een effectief beheer van het personeel en vrijwilligers door middel van begeleiding, ondersteuning, training en kwaliteitsborging maatregelen.
 • uitvoering van een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers.
  met behulp van procedures om eventuele aantijgingen tegen personeel en vrijwilligers passende wijze te beheren.
 • ervoor te zorgen dat er een veilige fysieke omgeving is voor de  kinderen, jongeren, medewerkers en vrijwilligers, door het toepassen van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de wet en regelgeving begeleiding.
 • registreren en opslaan van informatie professioneel en veilig.

 

Gids voor ouders om bescherming

Het houden van uw kind veilig

Wanneer uw kind deelneemt aan Coerver Coaching sessies . Zijn wij ervan overtuigd dat ze zich zullen vermaken en nieuwe vaardigheden zullen leren in een veilige omgeving. Dit wordt bereikt door;

 • Een Welfare Officier. Dit is de licentienemer Coerver Coaching.
 • Het waarborgen van het beleid en de procedures.
 • Een procedure voor het melden van en het omgaan met de bescherming van problemen, inclusief slechte praktijken.
 • Een Coaches Code of Conduct.
 • Safe recruitment processen.
 • Gekwalificeerd personeel, die de training beschermen

 

Jouw kind

Coerver Coaching Licentiehouders zullen werken met de ouders om een ​​omgeving te creëren waar uw kind weet:

 • Geen zorgen hoeft te maken over problemen met de prestaties.
 • Niet bang hoeft te zijn bang om fouten te maken.
 • Wat aanvaardbaar is tijdens de coaching training
 • Wat niet aanvaardbaar is.
 • Wat is misbruik.
 • De rol van de Welfare Officer.
 • De naam van de Welfare Officer op hun grondgebied.
 • Dat ze onmiddellijk naar de Welfare Officer moeten spreken als ze zich zorgen maakt.

Het is belangrijk dat uw kind weet dat als ze zich ongemakkelijk voelt om iets te doen, ze  altijd het recht om NEE te zeggen!

Hoe kan je helpen?

Als ouder bent u zeer invloedrijk in het plezier en de ontwikkeling van uw kind in het voetbal.

Door een positieve rol model, kunt u uw kind te helpen;

 • Het maximaliseren van hun genot van de sport.
 • Handhaving van het niveau van hun motivatie.
 • Bereiken hun volledige potentieel.
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Dat geldt ook voor positieve en ondersteunende gedrag ten opzichte van coaches, ambtenaren, de andere jonge spelers en hun ouders, of iemand anders die betrokken zijn bij de sport.

Gedragingen te vermijden!

Als ouder is het ook belangrijk om gedrag dat een negatieve invloed op plezier en de ontwikkeling van uw kind zou kunnen hebben herkennen

In dit verband is het van belang niet aan;

 • Verwacht niet te veel van uw kind.
 • Duw je kind te hard, te snel.
 • Laat uw kind denken dat ze in de steek laten.
 • Misbruik of lastigvallen uw kind of iemand anders die betrokken zijn bij de sport.

Ook als u elk gedrag waarvan u denkt dat schadelijk is voor een kind kan zijn getuige moet u dit onmiddellijk te melden aan de Welfare Officer.

Children and Young People’s Gids om veilig te blijven

Veel plezier en blijf veilig!

Bij het deelnemen aan Coerver Coaching sessies willen wij dat je plezier hebt, nieuwe vaardig leert en de beste voetballer kan zijn.

Als je zich zorgen maakt over iets of iemand heeft gekwetst, is het belangrijk om een ​​verantwoordelijke volwassene zo spoedig mogelijk te vertellen.

Details van wie je moet vertellen zijn voorzien aan het einde van deze sectie.

Je Coaches

Zij moeten uitstekende rolmodellen zijn voor kinderen en jongeren en bieden coaching sessies die goed zijn gepland en geleverd aan je ontwikkeling te ondersteunen als individu en een teamspeler.

Het is belangrijk dat je weet het verschil tussen wat goed is en slecht  is.

Je coach moet:

 • je eerlijk behandelen
 • goede voorbeeld geven
 • vertellen wat goed is en wat slecht is
 • positieve feedback geven
 • jou helpen om te verbeteren

 

Uw coach moet niet;

 • ongemakkelijk of ongelukkig voelen.
 • beledigen en pesten
 • contact met je opnemen via social media.

 

Altijd onthouden
Als je ongemakkelijk voelt  om iets te doen, kun je altijd nee zeggen!

Keeping Safe!
Om veilig te houden, moet je praten met een verantwoordelijke volwassene over dingen die zich zorgen maken of verstoren u, zoals zijnde;

 • Geslagen, duwde, sloeg of schopte.
 • Verzonden bedreigende berichten op je mobiele telefoon, hetzij door tekst of door middel van sociale media.
 • Gepest of uitgescholden of dingen te hebben genomen van jou.
 • Weggelaten uit coachingsessies of activiteiten.
 • Geraakt op een manier die je niet bevalt.
 • Gevraagd om iemand anders te raken op een manier die maakt dat je ongemakkelijk voelt.
 • Gevraagd om iets wat je niet wilt doen.
 • Vroeg om iets geheim te houden.

 

Wie moet je vertellen?
Als u zich zorgen maakt over iets of iemand heeft gekwetst of je van streek, er zijn veel mensen die je kunt praten, zoals:

 • Uw ouder / voogd.
 • Een leraar.
 • Uw coach.

 

Contact
Lead Safegaurding Officer
info@coervercoaching.nl